Informatie voor ouders


Hulpvraag - U zoekt ondersteuning voor uw kind?

Uw kind komt niet goed mee op school, terwijl hij of zij dat wel zou moeten kunnen. Huiswerk kost veel tijd, bijvoorbeeld omdat het lezen moeizaam verloopt, terwijl hij of zij geen moeite heeft met het begrijpen van de leerstof.

Mogelijk is bij uw kind een leerbelemmering geconstateerd, hierbij valt te denken aan dyslexie.

Grammaticaboekje NLSoort problematiek.
U denkt dat gespecialiseerde begeleiding behulpzaam kan zijn voor uw kind, omdat het op een of meer gebieden moeite heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij: 

 Ik kan helpen en samen met u zoeken naar een geschikte aanpak.

Oplossingsgericht denken geeft positieve energie!

 

Dyslexie: ruim voldoende capaciteiten, maar de toetsen Engels zijn altijd onvoldoende....


IQ en vaardigheid Engels komen niet altijd overeen bij dyslecten