Publicaties

In het Tijdschrift voor Remedial Teaching 2017/5 staat een recensie van het Grammaticaboekje NL en van het Spellingboekje NL.

Recensie Tijdschrift voor Remedial Teaching

Grammaticaboekje NL en Spellingboekje NL worden gebruikt als naslagwerk door iedereen die snel wil weten hoe de regel ook alweer was: ‘Wat is een meewerkend voorwerp, hoe vind je die in de zin?’ ‘Hoe breek je een woord af aan het eind van de zin?’

De boekjes zijn bedoeld voor (dyslectische) leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar in de praktijk blijkt dat ze veelvuldig gebruikt worden door ouders die hun kind willen ondersteunen bij schoolwerk maar ook door volwassenen die zich snel willen 'herscholen' in grammatica en spelling! Het zijn handige, compacte naslagwerken. 

Grammaticaboekje NL

Het Grammaticaboekje NL heeft een opbouw van basis naar gevorderd: eerst onderwerpen die op de basisschool zijn behandeld en daarna de onderwerpen die op het voortgezet onderwijs aan bod komen. De woordsoorten worden besproken in 22 hoofdstukken, de zinsdelen in 20 hoofdstukken. Verder bevat Grammaticaboekje NL een stappenplan Zinsontleding, Checklist woordsoorten benoemen, een overzicht van soorten zinnen en een overzicht van leestekens. Achterin is een trefwoordenregister opgenomen van de gebruikte termen. Grammaticaboekje NL telt 60 pagina's en is uitgevoerd in A5 formaat. Klik hier voor inkijkexemplaar. ISBN-978-90-822083-5-1.   

Spellingboekje NL

Het Spellingboekje NL bevat een uitgebreide uitleg over de spellingregels die op de basisschool worden behandeld: veel dyslecten hebben daar nog moeite mee, denk maar aan de regel van de ‘lange klank’. Deze regels worden op het voortgezet onderwijs niet meer uitvoerig behandeld terwijl herhaling juist zo belangrijk is. In aanvulling hierop worden spellingregels besproken die op het voorgezet onderwijs worden aangeboden en Spellingboekje NL bevat 2 stappenplannen voor de werkwoordspelling. De onderwerpen komen in 33 hoofdstukken aan bod. Ook in deze uitgave is een trefwoordenregister opgenomen van de gebruikte termen. Spellingboekje NL telt 54 pagina's en is uitgevoerd in A5 formaat. Klik hier voor inkijkexemplaar. ISBN-978-90-822083-6-8.

Planningboekje NL

Planningboekje NL  bevat tips en adviezen over het plannen en maken van huiswerk, het plannen en voorbereiden van toetsen en hoe je ervoor kunt zorgen dat je alle stof hebt doorgenomen en kent voordat de toetsdag is aangebroken! Planningboekje NL bestaat uit drie deeltjes: de ervaring heeft geleerd dat de boekjes zo intensief worden gebruikt, dat ze na 3-4 maanden 'versleten' zijn, vandaar de keuze om een set van drie boekjes te maken. Alle boekjes bevatten naast de weekschema's de instructies voor het gebruik en een afkortingenlijst. Deel een bevat daarnaast de tips en adviezen voor het huiswerk en de toetsen. De drie delen Planningboekje NL tellen samen 92 pagina's en is uitgevoerd in A5 formaat. Klik hier voor inkijkexemplaar. ISBN-978-90-822083-2-0.

Begrijpend Lezen, lessenserie voor het VO - momenteel niet beschikbaar

Kaften van het Bronnenboek en van de handleiding van Begrijpend Lezen, lessenserie voor het VO.

Samengesteld in samenwerking met Hedy van Hemert. De lessenserie behandelt de vaardigheden die worden aangeboden in de methodes Nederlands op het voortgezet onderwijs, maar dan met stappenkaarten, beknopte uitleg, veel oefeningen met uiteenlopende, soms grappige, soms moeilijke, soms serieuze teksten.

Werkboek: Begrijpend lezen, lessenserie voor het VO, Opdrachten en bronnen: dit is het werkboek voor de leerlingen. Hierin staat de uitleg en kunnen oefeningen gemaakt worden. De teksten bij de oefeningen zijn apart opgenomen: het gaat er immers om dat de leerling eerst nadenkt over de wijze waarop hij de tekst moet 'benaderen' en welke stappen hij moet uitvoeren. Geïllustreerd, kleurendruk, 124 pagina's, A4 met WireO ringband voor makkelijk open leggen. ISBN-978-90-822083-3-7. Klik hier voor het inkijkexemplaar. 

 Docentenhandleiding: Begrijpend lezen, lessenserie voor het VO, Handleiding en Antwoorden: dit deel is bestemd voor de begeleider en bevat korte richtlijnen en suggesties voor de oefeningen en alsmede de antwoorden. Zwart-wit, 26 pagina's, A4 met WireO ringband voor makkelijk open leggen. ISBN-978-90-822083-4-4. Klik hier voor het inkijkexemplaar.

BESTELLEN. 

Om de boekjes te bestellen kunt u onderstaande tekst naar een e-mail kopiëren, de gevraagde gegevens invullen en bij het(de) gewenste boek(en) het aantal invullen. Stuur de e-mail vervolgens naar jeltje@harnmeijer.nl.

Uw gegevens:

Aanhef (de heer/mevrouw):
Voornaam (of voorletters) + Achternaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + Plaatsnaam:
Land (indien niet Nederland):
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bestelt:

..... ex. van Grammaticaboekje NL à € 12,50 p/stuk

..... ex. van Spellingboekje NL à € 12,50 p/stuk

..... ex. van Planningboekje NL à € 7,50 p/set

..... ex. van Begrijpend Lezen, Lessenserie VO, bundel van
                 
(leerlingen werkboek) Opdrachten & Bronnen +
                  (docenten) Handleiding & Antwoorden samen à € 30,00 (momenteel niet beschikbaar)

  • Prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
  • Wanneer uw bestelling bij ons binnen is, verzenden wij u de factuur per e-mail.

  • Zodra deze is betaald, versturen wij de bestelling naar het opgegeven adres*).
  • Bij bestelling van grotere aantallen (10 of meer exemplaren van een titel) kan korting worden verleend (zolang de voorraad strekt).

*) Indien het verzendadres anders is dan het factuuradres dan graag apart opgeven.