Wat is de werkwijze?

Oriënterend gesprek

Om te kunnen bepalen wat de beste aanpak is, zal er eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden met u en uw kind via Whatsapp, Facetime of Skype. Doel van het gesprek is om kennis te maken met elkaar en om vast te stellen wat de knelpunten zijn en waar de eerste of meeste aandacht naar uit moet gaan in de begeleiding. In sommige gevallen kunnen een paar sessies via internet voldoende zijn. In andere gevallen zal ik u doorverwijzen naar een collega.

Informatie over de schoolloopbaan van uw kind, schoolrapporten, onderzoeksverslagen met eventueel een handelingsplan en recent schoolwerk is onmisbaar om een goed beeld te krijgen van de aard van de problemen. 
In sommige gevallen zal aanvullend onderzoek gewenst zijn voordat met gerichte begeleiding kan worden begonnen.

Neem gerust contact op via de e-mail.

Tijdstippen en locatie


De lessen vinden bij voorkeur wekelijks op vaste tijdstippen plaats, afhankelijk van de problematiek eventueel meerdere keren per week. 
In overleg kan hiervan worden afgeweken. 
Een les duurt in principe 50 minuten. 

Vakanties

Behoudens bijzondere omstandigheden en/of vlak voor eindexamens wordt tijdens de vakanties van het voortgezet onderwijs in Noord-Holland geen les gegeven.

Tarieven

De tarieven zijn conform de richtlijnen van de LBRT.

Overige informatie wordt tijdens het intakegesprek verstrekt.