UBS-methode en documenten om te downloaden

Vragen over grammatica, spelling, planning?

Zie "boeken" voor publicaties op deze gebieden!

Studievaardigheden

Planningboekje NL

Weekschema's met adviezen voor het voorbereiden van toetsen en het maken van huiswerk. Thans verkrijgbaar als 1 set van drie boekjes met voldoende weekschema's voor een heel schooljaar onder de titel Planningboekje NL. Zie onder de tab 'Boeken'.

Leesstrategieën - stappenkaarten begrijpend lezenBegrijpend Lezen

Een stappenplan voor algemene en leerteksten.

Een lijst signaalwoorden en een overzicht van verschillende tekstverbanden.

Een paar oefeningen met signaalwoorden

 

Moderne vreemde talen 

De UBS-methode© = strategieën om woordjes in de vreemde talen te leren. 

UBS-methode selectie uit werkboek Engels

UBS staat voor Uitspraak - Betekenis - Spelling. Heel kort samengevat zijn de stappen als volgt:

Uitspraak

Van groot belang is het luisteren en hardop en duidelijk nazeggen, eerst op school bij de docent, daarna thuis met de CD, Wozzol, WRTS of een tekst-naar-spraak programma. De leerlingen krijgen een globaal inzicht in de klanksystemen van de drie moderne vreemde talen.

Betekenis

De leerling leert de betekenissen van woorden bijvoorbeeld door bij ieder woord een ‘foto’, een rijmpje of een ezelsbrug te bedenken waarmee hij/zij de betekenis beter kan onthouden. Daarna wordt van ieder woord de betekenis apart geleerd. Vervolgens herhaalt de leerling de betekenissen van meerdere woorden tegelijk.

Spelling

Om de spelling te oefenen en te leren onthouden, kunnen de leerlingen ook op verschillende manieren te werk gaan, met zogenoemde ‘flappen’, met kaartjes, met de ‘piramide’ of een woordjesoverhoorprogramma.

De UBS -methode bevat o.a. een serie stappen om woordjes in de vreemde talen te leren.
Een van de onderdelen, voor het leren van de spelling, is het "flapblad". 

Flapblad - uitleg

Flapblad - formulier

Flapblad - Engelse werkwoorden

 

Rekenen, wiskunde

Samenvatting maten, verhoudingen e.d. basisbewerkingen

 Toelichting basisbewerkingen


Diverse documenten en artikelen

Dyslexie erfelijk? Lees en spuug voor de wetenschap, Artikel uit NRC Handelsblad over een leestest in Nemo, Amsterdam

Voorbeeldtekst in lettertype dyslexie