Websites met informatie of oefeningen

Extra uitleg & oefeningen

Kennisnet
Werkwoorden oefenen in Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

 Nederlandse vlag Nederlands

Dagelijkse spellingoefeningen beetjespellen.nl en beterspellen.nl.

Cambiumned, o.a. grammaticaoefeningen geschikt voor onder- en bovenbouw vo.

 Vlag Groot Brittannië Engels

BBC Learning English, o.a.luister-, lees- en grammaticaoefeningen geschikt voor onderbouw en bovenbouw vo.

Ego4u, o.a. uitleg en oefeningen grammatica, geschikt voor bovenbouw vo.

TED, kijk- en luistervaardigheid geschikt voor bovenbouw vo.

Englishpage, o.a. grammatica - werkwoordsvormen!- geschikt voor onderbouw en bovenbouw vo.

NU Beter Engels, een dagelijkse test op verschillende niveaus, veel aandacht voor fouten die Nederlanders maken.

 Vlag Frankrijk Frans

Fran-lang, o.a. grammaticaoefeningen, geschikt voor onderbouw vo.

Lepointdufle, o.a.luisteroefeningen voor beginners.

Diverse oefeningen voor beginners (A1), moeilijkheidsgraad volgens ERK normen. Site is geheel in het Frans, dus een beetje hulp bij het lezen van de opdrachten zal welkom zijn.

TV5 apprendre, diverse oefeningen v.a. klas 1. Site is geheel in het Frans, dus een beetje hulp bij het lezen van de opdrachten zal welkom zijn.

Nu Frans leren, prachtige site waarop je zelfs schrijfvaardigheid kunt oefenen.

Vlag Duitsland Duits 

Duits, diverse oefeningen

Remedial Teaching

LBRT, Beroepsvereniging Remedial teachers

Informatie over dyslexie

Steunpunt Dyslexie & OuderVereniging Balans
Masterplan Dyslexie
Stichting Dyslexie Nederland (SDN)
Ministerie van OCW - Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs
Ministerie van OCW - Dyslexie

Software voor het leren van woordjes en zinnetjes bij de talen
maar ook omschrijvingen, begrippen, symbolen bij andere vakken (gratis):

Wrts online, woordenlijsten Jeltje Harnmeijer
Wozzol, een nieuwe en overzichtelijke app
Overhoor programma (Windows)
Teach2000 programma

Informatie over leerbelemmeringen

Balansdigitaal: Oudervereniging kinderen met leerproblemen.
Zorgwijzer, informatie over dyslexie.

adhd-land, adhd stichting
AD(H)D, aandachtsstoornis met of zonder hyperactiviteit.
Stoornissen.nl
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Handboek PDD-NOS
Landelijk Netwerk Autisme, een initiatief van het Ministerie van OCW.
Dyscalculie.org
Plato, Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid.
Pharos, Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Onderwijs algemeen

Referentieniveaus moderne vreemde talen. ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader. Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing en onderscheidt 6 taalcompententieniveaus: van beginner tot near-native, van niveau A1 tot en met niveau C2.  Informatie voor ouders en voor leerling.

Ministerie van OCW - Onderwijs algemeen.
Rijksoverheid.nl, onderwijs.
Kennisnet | Voortgezet onderwijs.
50tien.nl, vereniging openbaar onderwijs.

Eindexamen

Examenblad, informatie over het eindexamen VO.

LEZEN

School- en studieboeken digitaal, geschikt voor meerdere typen tekst-naar-spraak software en Daisy
Gesproken romans, tijdschriften en kranten voor volwassenen en voor jeugd.

Lettertypen
Verdana, Arial en Calibri zijn goed leesbaar, vooral als je de ruimte tussen de letters iets groter maakt (met 0,2 punt) en daarnaast de regelafstand vergroot (bijv. met 1.15), maar je kunt ook eens kijken naar Open Dyslexic of  Lettertype dyslexie
Hulpmiddelen bij het lezen kijk eens op deze site, bijv. bij "visual-stress/overlays/" als je letters ziet 'dansen'
Leestempo laag? Misschien biedt tekst-naar-spraak software uitkomst.
Gratis voorleessoftware voor Microsoft Word
Apps voor dyslectische leerlingen

Bovenstaande links naar websites worden gegeven om u op uw zoektocht naar informatie te helpen. Voor de inhoud van de sites ligt de verantwoordelijkheid niet bij de eigenaar van www.harnmeijer.nl